Αρχική Σελίδα
Η Εταιρία
Προϊόντα
Υπηρεσίες
Πολιτική Εταιρείας
Σύνδεσμοι
Επικοινωνία

English Version
 
ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΑ/ΑΚΑΡΕΟΚΤΟΝΑ ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΑ ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ   ΘΡΕΨΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΒΙΟΚΤΟΝΑ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΘΡΕΨΗΣ
ΠΡΟΪΟΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΕΜ./ΧΑΡΤ.
ΕΔΑΦΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ & ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ
ΛΙΠΑΣΜΑ ΘΕΙΟΥ 98% MSDS
Θείο 98%

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ
σακούλα 1 kg 16
σακούλα3 kg5
σάκος10 kg
σάκος25 kg
AGROTEN Fe WSG MSDS MSDS
Fe EDDHA 6.0%
κουτί 50 g 30 ή 60
κουτί1 kg12
χαρτοκιβώτιο25 kg
ΒΕΛΤΟ No. 1 MSDS
Εδαφοβελτιωτικό σε λέπια
Θείο (S) 99.9%

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ
σάκος 25 kg
BIOSTIM L MSDS MSDS
Eκχύλισμα Ascophyllum nodosum (υδατικό διάλυμα 10%)

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ
φιάλη / κουτί 100 cc 24
φιάλη1 lt12
μπιτόνι5 lt4
μπιτόνι10 lt
μπιτόνι15 lt
BIOSTIM MSDS
100% Eκχύλισμα Ascophyllum nodosum

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ
κουτί 200 g 16
κουτί400 g15
χαρτοκιβώτιο20 kg
ΓΑΛΑΖΟΠΕΤΡΑ MSDS MSDS
Εδαφοβελτιωτικό
Θειϊκός Χαλκός (πέτρα ή σκόνη)

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ
σάκος (πέτρα) 25 kg
σάκος(σκόνη) 25 kg
KEOS SULFUR 700 L MSDS MSDS
Ρυθμιστής pH, εδαφοβελτιωτικό
Θείο (S) 51% (στοιχειακό)(700 g/lt)
φιάλη 1 lt 12
MACR0LIP 60 MSDS
20-20-20 + 2 MgO + IXN
κουτί 150 g 30 ή 60
κουτί1 kg15
κουτί2 kg10
σάκος25 kg
SPRAYBOR MSDS MSDS
Βόριο (Β) 165 g/kg
σακούλα 2 kg 10
σάκος25 kg
ΥΓΡΑ ΔΙΑΦΥΛΛΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ
AGROLIP - Β MSDS MSDS
Βόριο (Β) 130 g/lt
φιάλη 1 lt 12
AGROLIP - Fe MSDS MSDS
Σίδηρος (Fe) 72 g/lt
(7.2% B/O ή 6% B/B)
Χηλικός Fe με EDTA:
7.2% B/O ή 6% B/B
Χρησιμοποιείται στην Οργανική Γεωργία,σύμφωνα με τον Καν.834/2007 - 28.06.2007
φιάλη 1 lt 12
μπιτόνι2 lt4
μπιτόνι5 lt4
AGROLIP - Zn MSDS MSDS
Ψευδάργυρος (Zn) 120 g/lt,
(12% B/O ή 7.2% B/B)
Χηλικός Zn με EDTA:
12% B/O ή 7.2% B/B
Χρησιμοποιείται στην Οργανική Γεωργία,σύμφωνα με τον Καν.834/2007 - 28.06.2007
φιάλη 1 lt 12
AUSTRAL MSDS
Μείγμα μικροστοιχείων
Μαγγανίου (απο άλας Θειϊκού Μαγγανίου)
Mn 1% B/B (10 g/kg ή 11 g/lt)+
Ψευδαργύρου (απο άλας Θειϊκού Ψευδαργύρου),
Zn 1% B/B (10 g/kg ή 11 g/lt)

φιάλη 100 ml 40
φιάλη1 lt12
BORDOGREEN FLOW MSDS
Μείγμα μικροστοιχείων
Βορίου (απο άλας Βορίου Νατρίου)
Β 0.5% B/B (5 g/kg ή 6.02 g/lt)+
Χαλκού (απο άλας Θειϊκού Χαλκού),
Cu 10% B/B (100 g/kg ή 120.48 g/lt)

φιάλη 250 ml 24
φιάλη1 lt12
μπιτόνι3 lt4
μπιτόνι5 lt4
MEDA F2 MSDS MSDS
Μαγνήσιο, Mg (MgO) 8% + Ασβέστιο, Ca (CaO) 4% + Άζωτο, Ν 3% + Βόριο, Β 0.05% + Σίδηρος, Fe 0.07% + Μαγγάνιο, Μn 1% + Ψευδάργυρος, Ζn 0.5% + Ιχνοστοιχεία (χηλικής μορφής)
Χηλικός παράγοντας:DTPA
φιάλη 250 ml 24
φιάλη1 lt12
μπιτόνι3 lt4
MEDA F3 MSDS MSDS
Ασβέστιο, Ca (CaO) 15% + Άζωτο, Ν 3% + Βόριο, Β 0.05% + Σίδηρος, Fe 0.04% + Μαγγάνιο, Μn 0.1% + Ψευδάργυρος, Ζn 0.015% + Ιχνοστοιχεία (χηλικής μορφής)
Χηλικός παράγοντας:DTPA

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ
φιάλη 250 ml 24
φιάλη1 lt12
μπιτόνι3 lt4
PROTIFERT LMW 6.4 MSDS MSDS
Αμινοξέα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ
φιάλη 1 lt 12
μπιτόνι3 lt4
μπιτόνι5 lt4


Αρχική Σελίδα : Η Εταιρία : Προϊόντα : Υπηρεσίες : Επικοινωνία