Αρχική Σελίδα
Η Εταιρία
Προϊόντα
Υπηρεσίες
Πολιτική Εταιρείας
Σύνδεσμοι
Επικοινωνία

English Version
 
ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΑ/ΑΚΑΡΕΟΚΤΟΝΑ ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΑ ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ   ΘΡΕΨΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΒΙΟΚΤΟΝΑ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΘΡΕΨΗΣ
ΠΡΟΪΟΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΕΜ./ΧΑΡΤ.
ΕΔΑΦΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ & ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ
ΛΙΠΑΣΜΑ ΘΕΙΟΥ 98% MSDS
Θείο 98%

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ
σακούλα 1 kg 16
σακούλα3 kg5
σάκος10 kg
σάκος25 kg
AGROTEN Fe WSG MSDS MSDS
Fe EDDHA 6.0%
κουτί 50 g 30 ή 60
κουτί1 kg12
χαρτοκιβώτιο25 kg
ΒΕΛΤΟ No. 1 MSDS MSDS
Εδαφοβελτιωτικό σε λέπια
Θείο (S) 99.9%

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ
σάκος 25 kg
BIOSTIM L MSDS MSDS
Eκχύλισμα Ascophyllum nodosum (υδατικό διάλυμα 10%)

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ
φιάλη / κουτί 100 cc 24
φιάλη1 lt12
μπιτόνι5 lt4
μπιτόνι10 lt
μπιτόνι15 lt
BIOSTIM MSDS
100% Eκχύλισμα Ascophyllum nodosum

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ
κουτί 200 g 16
κουτί400 g15
χαρτοκιβώτιο20 kg
ΓΑΛΑΖΟΠΕΤΡΑ MSDS MSDS
Εδαφοβελτιωτικό
Θειϊκός Χαλκός (πέτρα ή σκόνη)

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ
σάκος (πέτρα) 25 kg
σάκος(σκόνη) 25 kg
KEOS SULFUR 700 L MSDS MSDS
Ρυθμιστής pH, εδαφοβελτιωτικό
Θείο (S) 51% (στοιχειακό)(700 g/lt)
φιάλη 1 lt 12
MACR0LIP 60 MSDS MSDS
20-20-20 + 2 MgO + IXN
κουτί 150 g 30 ή 60
κουτί1 kg15
κουτί2 kg10
σάκος25 kg
SPRAYBOR MSDS MSDS
Βόριο (Β) 165 g/kg
σακούλα 2 kg 10
σάκος25 kg
ΥΓΡΑ ΔΙΑΦΥΛΛΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ
AGROLIP - Β MSDS MSDS
Βόριο (Β) 130 g/lt
φιάλη 1 lt 12
AGROLIP - Fe MSDS MSDS
Σίδηρος (Fe) 72 g/lt
(7.2% B/O ή 6% B/B)
Χηλικός Fe με EDTA:
7.2% B/O ή 6% B/B
Χρησιμοποιείται στην Οργανική Γεωργία,σύμφωνα με τον Καν.834/2007 - 28.06.2007
φιάλη 1 lt 12
μπιτόνι2 lt4
μπιτόνι5 lt4
AGROLIP - Zn MSDS
Ψευδάργυρος (Zn) 120 g/lt,
(12% B/O ή 7.2% B/B)
Χηλικός Zn με EDTA:
12% B/O ή 7.2% B/B
Χρησιμοποιείται στην Οργανική Γεωργία,σύμφωνα με τον Καν.834/2007 - 28.06.2007
φιάλη 1 lt 12
AUSTRAL MSDS
Μείγμα μικροστοιχείων
Μαγγανίου (απο άλας Θειϊκού Μαγγανίου)
Mn 1% B/B (10 g/kg ή 11 g/lt)+
Ψευδαργύρου (απο άλας Θειϊκού Ψευδαργύρου),
Zn 1% B/B (10 g/kg ή 11 g/lt)

φιάλη 100 ml 40
φιάλη1 lt12
BORDOGREEN FLOW MSDS
Μείγμα μικροστοιχείων
Βορίου (απο άλας Βορίου Νατρίου)
Β 0.5% B/B (5 g/kg ή 6.02 g/lt)+
Χαλκού (απο άλας Θειϊκού Χαλκού),
Cu 10% B/B (100 g/kg ή 120.48 g/lt)

φιάλη 250 ml 24
φιάλη1 lt12
μπιτόνι3 lt4
μπιτόνι5 lt4
MEDA F2 MSDS MSDS
Μαγνήσιο, Mg (MgO) 8% + Ασβέστιο, Ca (CaO) 4% + Άζωτο, Ν 3% + Βόριο, Β 0.05% + Σίδηρος, Fe 0.07% + Μαγγάνιο, Μn 1% + Ψευδάργυρος, Ζn 0.5% + Ιχνοστοιχεία (χηλικής μορφής)
Χηλικός παράγοντας:DTPA
φιάλη 250 ml 24
φιάλη1 lt12
μπιτόνι3 lt4
MEDA F3 MSDS MSDS
Ασβέστιο, Ca (CaO) 15% + Άζωτο, Ν 3% + Βόριο, Β 0.05% + Σίδηρος, Fe 0.04% + Μαγγάνιο, Μn 0.1% + Ψευδάργυρος, Ζn 0.015% + Ιχνοστοιχεία (χηλικής μορφής)
Χηλικός παράγοντας:DTPA

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ
φιάλη 250 ml 24
φιάλη1 lt12
μπιτόνι3 lt4
PROTIFERT LMW 6.4 MSDS MSDS
Αμινοξέα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ
φιάλη 1 lt 12
μπιτόνι3 lt4
μπιτόνι5 lt4
Τα τεχνικά στοιχεία που παρουσιάζονται στην σελίδα δύναται να αναθεωρηθούν ή να τροποποιηθούν ανα πάσα στιγμή . Η εταιρία Agrotechnica δε φέρει ουδεμία ευθύνη για την πιθανή μη έγκαιρη αναθεώρηση τεχνικών δεδομένων αναφορικά με τις χρήσεις και τις δόσεις που παρουσιάζονται στον παρόντα ιστότοπο. Έκαστος ενδιαφερόμενος είναι υποχρεωμένος να συμβουλεύεται την εγκεκριμένη ετικέτα του κάθε σκευάσματος με τις χρήσεις και τις δόσεις που αναφέρονται επακριβώς σε αυτήν.


Αρχική Σελίδα : Η Εταιρία : Προϊόντα : Υπηρεσίες : Επικοινωνία