ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ FUEGO 36 SL (Glyphosate 36%)_27.2.2019

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το ζιζανιοκτόνο σκεύασμα FUEGO 36 SL (Glyphosate 36%)
είναι διαθέσιμο από την εταιρία μας στις συσκευασίες των 250 cc, 500 cc, 1 lt, 5 lt, 10 lt, 20 lt.

Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία.
ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ FUEGO 36 SL (70309_29.01.2019)
ΕΤΙΚΕΤΑ FUEGO 36 SL (Glyphosate 36%)