ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ VIVIO 50 WP (Phosmet 50%)_24.4.2019

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το εντομοκτόνο σκεύασμα VIVIO 50 WP (Phosmet 50%) είναι διαθέσιμο από την εταιρία μας, στις συσκευασίες των 700 g  & 1200 g.