ΕΠΑΝΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ VITRA 40 WG (ΥΔΡΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ, Cu 40%)_10.5.2019

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι στις 12/12/2018 (Αρ. Πρωτ.: 12863/172534) δημοσιεύτηκε η επανέγκριση του μυκητοκτόνου σκευάσματος VITRA 40 WG (Υδροξείδιο του χαλκού, Cu 40%), η οποία ορίζει τα ακόλουθα:

1. Επιτρέπεται η πώληση των υπαρχόντων αποθεμάτων από τα καταστήματα χονδρικής ή λιανικής πώλησης για έξι μήνες από την υπογραφή της απόφασης, δηλαδή έως τις 12/06/2019.
2. Επιτρέπεται η χρήση των υπαρχόντων αποθεμάτων από τους επαγγελματίες χρήστες για ένα (1) ακόμα έτος από την ημερομηνία της παραγράφου 1, όπως παρουσιάζεται ανωτέρω, δηλαδή έως τις 12/06/2020.

Σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας.

ΕΠΑΝΕΓΚΡΙΣΗ VITRA 40 WG (ΥΔΡΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ, Cu 40%)

ΠΑΛΙΑ ΕΤΙΚΕΤΑ VITRA 40 WG (ΥΔΡΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ, Cu 40%)

ΝΕΑ ΕΤΙΚΕΤΑ VITRA 40 WG (ΥΔΡΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ, Cu 40%)