ΕΠΑΝΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ BORD 20 WP (ΒΟΡΔΙΓΑΛΕΙΟΣ ΠΟΛΤΟΣ, Cu 20%)_7.5.2019

Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι στις 13/12/2018 (Αρ. Πρωτ.:12970/173204) δημοσιεύτηκε η επανέγκριση του μυκητοκτόνου σκευάσματος BORD 20 WP (Βορδιγάλειος Πολτός, Cu 20%), η οποία ορίζει τα ακόλουθα:

1. Επιτρέπεται η πώληση των υπαρχόντων αποθεμάτων από τα καταστήματα χονδρικής ή λιανικής πώλησης για έξι μήνες από την υπογραφή της απόφασης, δηλαδή έως τις 13/06/2019.
2. Επιτρέπεται η χρήση των υπαρχόντων αποθεμάτων από τους επαγγελματίες χρήστες για ένα (1) ακόμα έτος από την ημερομηνία της παραγράφου 1, όπως παρουσιάζεται ανωτέρω, δηλαδή έως τις 13/06/2020.

Σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας.