ΝΕΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ DEBATE 50 WG (FLONICAMID 50%)_24.6.2019

ΝΕΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ DEBATE 50 WG (FLONICAMID 50%)
Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Θα  θέλαμε  να  σας  ενημερώσουμε  ότι  το  εντομοκτόνο σκεύασμα  DEBATE 50 WG (FLONICAMID 50%) είναι διαθέσιμο από την εταιρία μας στις συσκευασίες των 300 g & 500 g.
Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία.