ΓΑΛΑΖΟΠΕΤΡΑ ΠΕΤΡΑ

Θειϊκός Χαλκός (πενταϋδρικός)


Κατηγορία:

Θειϊκός Χαλκός CuSO4 5H2O (άλας Χαλκού) | Λίπασμα ΕΚ | Χαλκός (Cu) περιεκτικότητα 25% (Υδατοδιαλυτός Χαλκός 25%).

downloadETIKETA downloadMSDS
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΕΜΑΧΙΑ
ΑΝΑ
ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΟ
σάκος 25 kg
Καλλιέργειες

Για όλες τις καλλιέργειες.

Τα τεχνικά στοιχεία που παρουσιάζονται στην σελίδα δύναται να αναθεωρηθούν ή να τροποποιηθούν ανά πάσα στιγμή. Η εταιρία Agrotechnica δε φέρει καμία ευθύνη για την πιθανή μη έγκαιρη αναθεώρηση τεχνικών δεδομένων αναφορικά με τις χρήσεις και τις δόσεις που παρουσιάζονται στον παρόντα ιστότοπο. Έκαστος ενδιαφερόμενος είναι υποχρεωμένος να συμβουλεύεται την εγκεκριμένη ετικέτα του κάθε σκευάσματος με τις χρήσεις και τις δόσεις που αναφέρονται επακριβώς σε αυτήν.