ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ | BUZIN 70 WG (METRIBUZIN 70%)_9.4.2021