ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ | SUGOBY 50 WG (KRESOXIM-METHYL 50%)_12.3.2021