ΕΠΑΝΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ CHECK 50 WG (ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΧΑΛΚΟΣ, Cu 50%)_9.5.2019

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι στις 11/12/2018 (Αρ. Πρωτ.: 12802/171767) δημοσιεύτηκε η επανέγκριση του μυκητοκτόνου σκευάσματος CHECK 50 WG (Μεταλλικός Χαλκός, Cu 50%), η οποία ορίζει τα ακόλουθα:

1. Επιτρέπεται η πώληση των υπαρχόντων αποθεμάτων από τα καταστήματα χονδρικής ή λιανικής πώλησης για έξι μήνες από την υπογραφή της απόφασης, δηλαδή έως τις 11/06/2019.
2. Επιτρέπεται η χρήση των υπαρχόντων αποθεμάτων από τους επαγγελματίες χρήστες για ένα (1) ακόμα έτος από την ημερομηνία της παραγράφου 1, όπως παρουσιάζεται ανωτέρω, δηλαδή έως τις 11/06/2020.

Σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας.

ΕΠΑΝΕΓΚΡΙΣΗ CHECK 50 WG (ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΧΑΛΚΟΣ, Cu 50%)

ΠΑΛΙΑ ΕΤΙΚΕΤΑ CHECK 50 WG (ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΧΑΛΚΟΣ, Cu 50%)

ΝΕΑ ΕΤΙΚΕΤΑ CHECK 50 WG (ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΧΑΛΚΟΣ, Cu 50%)