ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ. 14654 ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΦΠΠ PASSAGE 40 EC (DIMETHOATE 40%)_9.7.2019

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 14654 ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ  PASSAGE 40 EC (DIMETHOATE 40%)

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τη δημοσίευση στις 08/07/2019, της ανακλητικής απόφασης (Αρ. Πρωτ.: 7039/168158) της άδειας διάθεσης του εντομοκτόνου σκευάσματος

PASSAGE 40 EC
(Dimethoate 40%)
,
με αριθμό 14654, η οποία ορίζει τα ακόλουθα:
1. Επιτρέπεται η πώληση των υπαρχόντων αποθεμάτων του σκευάσματος από τα καταστήματα χονδρικής ή λιανικής πώλησης έως 17-06-2020.
2. Επιτρέπεται η χρήση των υπαρχόντων αποθεμάτων του σκευάσματος από τους επαγγελματίες χρήστες έως 17-07-2020.

Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία.