Εταιρεία

 
 
 
 
 

1992

Λαμβάνοντας το μήνυμα της απαίτησης για αυτάρκεια
στην τυποποίηση και τον ποιοτικό έλεγχο των προϊόντων μας,
προχωράμε στη δημιουργία μίας νέας, αυτοματοποιημένης
και ευέλικτης εργοστασιακής μονάδας τυποποίησης και
συσκευασίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων (2.000 m²),
στη Βιομηχανική Περιοχή της Θεσσαλονίκης.
 
 
 

2000 - 2011

Η αύξηση των δραστηριοτήτων της εταιρίας οδηγεί
στην επέκταση των εγκαταστάσεών της κατά 8.000 m²
και στη δημιουργία νέων αποθηκευτικών χώρων
έκτασης 1.500 m².
Συνεχίζοντας μία σταθερά ανοδική πορεία, που δρομο-
λογήθηκε από το 1969, η εταιρεία Agrotechnica
ανταποκρίνεται δυναμικά στις απαιτήσεις της Ελληνικής γεωργικής πραγματικότητας βασιζόμενη σε δύο αρχές:
την ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ και την ΠΟΙΟΤΗΤΑ.