Ανακοινώσεις

Μάιος 14, 2019

ΕΠΑΝΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ VITRA 40 WG (ΥΔΡΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ, Cu 40%)_10.5.2019

[…]
Μάιος 14, 2019

ΕΠΑΝΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ CHECK 50 WP (ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΧΑΛΚΟΣ, Cu 50%)_9.5.2019

[…]
Μάιος 14, 2019

ΕΠΑΝΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ CHECK 50 WG (ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΧΑΛΚΟΣ, Cu 50%)_9.5.2019

[…]
Μάιος 14, 2019

ΕΠΑΝΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ BORD 20 WG (ΒΟΡΔΙΓΑΛΕΙΟΣ ΠΟΛΤΟΣ, Cu 20%)_8.5.2019

[…]
Μάιος 14, 2019

ΕΠΑΝΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ BORD 20 WP (ΒΟΡΔΙΓΑΛΕΙΟΣ ΠΟΛΤΟΣ, Cu 20%)_7.5.2019

[…]
Μάιος 14, 2019

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ BASICO 10 EC (Penconazole 10%)_6.5.2019

[…]
Μάιος 14, 2019

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ VIVIO 50 WP (Phosmet 50%)_24.4.2019

[…]
Μάιος 14, 2019

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ VIRAL 96 EC (S-Metolachlor 96%)

[…]
Απρίλιος 12, 2019

14o ΔΕΛΤΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2019_4.4.2019

[…]
Απρίλιος 12, 2019

13o ΔΕΛΤΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2019_2.4.2019

[…]
Απρίλιος 12, 2019

12o ΔΕΛΤΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2019_2.4.2019

[…]
Απρίλιος 12, 2019

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ | ABAMECTIN 1.8 EC | BAMBAKI | TEΤΡΑΝΥΧΟΣ_2.4.2019

[…]
Απρίλιος 12, 2019

11o ΔΕΛΤΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2019_29.3.2019

[…]
Απρίλιος 12, 2019

9o ΔΕΛΤΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2019_26.3.2019

[…]
Απρίλιος 12, 2019

7o ΔΕΛΤΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2019_7.3.2019

[…]
Απρίλιος 12, 2019

6o ΔΕΛΤΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ_7.3.2019

[…]
Απρίλιος 12, 2019

5o ΔΕΛΤΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2019

[…]
Απρίλιος 12, 2019

4o ΔΕΛΤΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2019_1.3.2019

[…]
Απρίλιος 12, 2019

3o ΔΕΛΤΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2019_28.2.2019

[…]
Απρίλιος 12, 2019

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ FUEGO 36 SL (Glyphosate 36%)_27.2.2019

[…]