Ανακοινώσεις

Μάιος 6, 2021

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ | ERUNE 40 SC (PYRIMETHANIL 40%)_26.4.2021

[…]
Μάιος 6, 2021

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ADAPTOR 80 WG (FOSETYL AL 80%)_16.4.2021

[…]
Μάιος 6, 2021

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ | BUZIN 70 WG (METRIBUZIN 70%)_9.4.2021

[…]
Μάιος 6, 2021

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ | SPYRIT 50 SC (DIMETHOMORPH 50%)_2.4.2021

[…]
Μάιος 6, 2021

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ | SUGOBY 50 WG (KRESOXIM-METHYL 50%)_12.3.2021

[…]
Μάιος 6, 2021

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ACARELTE 1.8 EC (ABAMECTIN 1.8%)_5.3.2021

[…]
Μάιος 6, 2021

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ MONKONDA 1.5 GR (TEFLUTHRIN 1.5%)_5.3.2021

[…]
Μάιος 6, 2021

OXAMYL ASCENZA 10 SL | ΝΕΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ_30.10.2020

[…]
Μάιος 6, 2021

MONEX 1 WP | ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ_8.9.2020

[…]
Ιούλιος 17, 2020

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ | ZED BF NEXT WAXBLOCK (BRODIFACOUM 0.0025%)_10.7.2020

[…]
Ιούλιος 17, 2020

METAL-D 5 GB (METALDEHYDE 5%) | ΝΕΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ_10.7.2020

[…]
Ιούλιος 17, 2020

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ | THEPHON 48 SL (ETHEPHON 48%) | ΒΑΜΒΑΚΙ_23.6.2020

[…]
Ιούλιος 17, 2020

ABAMECTIN AGROTECHNICA 1.8 EC | ΒΑΜΒΑΚΙ | ΤΕΤΡΑΝΥΧΟΣ_21.5.2020

[…]
Ιούλιος 17, 2020

DIQUAT AGROTECHNICA 20 SL | ΚΑΤΑ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ_27.4.2020

[…]
Ιούλιος 17, 2020

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ WINNER 4 OD (NICOSULFURON 4%)_22.4.2020

[…]
Απρίλιος 14, 2020

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ BRAI 10 EC (PYRIPROXYFEN 10%)_20.1.2020

[…]
Απρίλιος 14, 2020

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ_ΚΕΦΑΛΩΤΕΣ ΚΡΑΜΒΕΣ_9.10.2019

[…]
Ιούλιος 25, 2019

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ. 14654 ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΦΠΠ PASSAGE 40 EC (DIMETHOATE 40%)_9.7.2019

[…]
Ιούλιος 25, 2019

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ|ABAMECTIN AGROTECHNICA 1.8EC|120 ΗΜΕΡΕΣ | ΒΑΜΒΑΚΙ_27.6.2019

[…]
Ιούλιος 25, 2019

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ IMPROSOL ΘΕΙΟ (S) 99.5% | ΛΙΠΑΣΜΑ ΕΚ_25.6.2019

[…]