Ανακοινώσεις

Αύγουστος 6, 2018

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ_6.8.2018

[…]
Αύγουστος 6, 2018

1o ΔΕΛΤΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Μ.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ_2.8.2018

[…]
Αύγουστος 6, 2018

SHARIMIDA 20 SL (Imidacloprid 20%) | ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 783/2018/ΕΕ_2.8.2018

[…]
Αύγουστος 6, 2018

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ PASSAGE 40 EC (Dimethoate 40%)_31.7.2018

[…]
Αύγουστος 6, 2018

35o ΔΕΛΤΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2018_25.7.2018

[…]
Αύγουστος 6, 2018

MEPIQUAT CHLORIDE AGROTECHNICA 5 SL | ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΆΔΕΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ

[…]
Αύγουστος 6, 2018

31o & 32ο ΔΕΛΤΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2018_4.7.2018

[…]
Ιούλιος 4, 2018

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΤΟ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ABAMECTIN AGROTECHNICA 1.8 EC (abamectin 1,8%) ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ_28.6.2018

[…]
Ιούλιος 4, 2018

30o ΔΕΛΤΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2018_26.6.2018

[…]