ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ MONKONDA 1.5 GR (TEFLUTHRIN 1.5%)_5.3.2021