ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ|ABAMECTIN AGROTECHNICA 1.8EC|120 ΗΜΕΡΕΣ | ΒΑΜΒΑΚΙ_27.6.2019

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΤΟ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ABAMECTIN AGROTECHNICA 1.8 EC (ABAMECTIN 1.8%)
ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι δημοσιεύτηκε στις 26.6.2019 με Αρ. Πρωτ.: 6578/153793,
η άδεια διάθεσης στην αγορά του εντομοκτόνου ABAMECTIN AGROTECHNICA 1.8 EC (Abamectin 1.8%) για περιορισμένη και ελεγχόμενη χρήση στην καλλιέργεια του βαμβακιού για την καταπολέμηση του κίτρινου τετρανύχου.

Ευχαριστούμε για την προσοχή σας.

ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ABAMECTIN AGROTECHNICA 1.8 EC | ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ & ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ