Διάφορα

Showing all 11 results

 • ARBOKOL COPPER

  Μαστίχα επούλωσης με Χαλκό Cu
 • ECO TRAP

  Οικολογική παγίδα με ελκυστικό για την παγίδευση σφιγγών | μυιγών
 • GIBBER 10 TB

  Γιββεριλλικό οξύ 10% (GA3) (υδατοδιαλυτό δισκίο 10 g)
 • GIBBER 4 SL

  Γιββεριλλικό οξύ 4% (GA3)
 • KALIF DISABITUANTE

  Απωθητικό φιδιών
 • MEPIQUAT CHLORIDE 5 SL

  Mepiquat Chloride 5%
 • NO RAT

  Κόλλα για ποντίκια
 • STICKEN 40

  Προσκολλητικό | Διαβρεκτικό
 • SUPER ECO TABLET

  Παγίδα με κόλλα για την παγίδευση ποντικών.
 • TEMO O CID

  Κόλλα επικάλυψης επιφανειών (μυίγες και άλλα έντομα)
 • TEMO O CID

  Χρωμοπαγίδες